Controlling


Opis funkcjonalności

Controlling Aktywny jest zainplementowanym w systemie UNIFIRMA narzędziem budżetowania oraz wielowymiarowej analizy informacji, znakomicie sprawdzającym się w przedsiębiorstwach, które potrzebują szybkiego dostępu do przekrojowej informacji. Jego użytkownikami są nie tylko działy rachunkowości zarządczej i controllingu, ale również, a może przede wszystkim cała kadra kierownicza firmy. Program ten współpracuje z różnymi systemami przedsiębiorstwa finansowo-księgowym, kadrowo-płacowym, gospodarki magazynowej

Zalety systemu:

• sterowanie bieżącą działalnością przedsiębiorstwa
• poprawę płynności finansowej i efektywności działań
• realizację strategii firmy poprzez budżetowanie
• planowanie i realizację rozliczeń wewnętrznych
• kontrolę poszczególnych jednostek organizacyjnych
• symulacje wariantów i scenariusza
• rozliczanie poszczególnych zadań i realizowanych procesów
• integrację działań jednostek organizacyjnych Spółki i Grup Kapitałowych (w tym konsolidację sprawozdań finansowych)
• planowanie i analizę przepływów finansowych
• wykorzystanie predefiniowanej tematycznej hurtowni danych
• tworzenie własnych zestawień i raportów (kreator raportów)
• realizację Systemu Informowania Kierownictwa w firmie