Program sprzedażowo - magazynowy — ułatwienie dla firm


Opis funkcjonalności

W programie magazynowo-fakturowym łatwo uporządkujesz istotne informacje o stanie asortymentu sklepu czy magazynu oraz wprowadzisz niezbędne zmiany. Tego typu automatyzacja jest niezbędna, aby w sposób wydajny zarządzać stanem zatowarowania w firmie, zachować niezbędną wydajność magazynu, oszczędzić czas i zminimalizować liczbę błędów ludzkich wynikających z przeoczenia. Funkcje oprogramowania wspierają także tworzenie ofert, co znacznie ułatwia zarządzanie katalogiem produktów szczególnie w naprawdę dużych obiektach, takich jak wielkopowierzchniowe magazyny, hurtownie czy specjalistyczne markety.


Program magazynowo - sprzedażowy — najważniejsze funkcjonalności


Rozbudowany program magazynowo-fakturowy wspiera wszystkie codzienne zadania związane z prawidłowym działaniem sklepu i magazynu. Wśród wielu niezbędnych funkcji znajdziesz, między innymi, takie jak:


• dowolna liczba cen w cenniku w dowolnej walucie,
• promocje na określone grupy asortymentów i poszczególne asortymenty w wybranym okresie,
• promocje dla wybranych grup kontrahentów,
• umowy cenowe z klientami na określone towary lub grupy towarów.

Dodatkowo zadbasz o rabaty kontraktowe, okresowe, dokumentowe, pozycyjne dla kontrahenta, asortymentu lub grupy. Nasz program sprzedażowo-magazynowy uwzględnia wiele poziomów rabatowania oraz oferty cenowe, na przykład:


• przygotowanie oferty na podstawie ceny zakupu, marży i rabatu lub wybranej ceny cennikowej oraz rabatu,
• podgląd zysku na całym dokumencie i na poszczególnych pozycjach,
• dla wyrobów produkcyjnych umożliwia podgląd kosztu wytworzenia (poprzez kalkulację danego wyrobu w aktualnych cenach zakupu surowców),
• wykorzystanie ofert już istniejących do utworzenia nowych,
• przeniesienie oferty do zamówienia lub bezpośrednio do dokumentu sprzedaży.

Poniżej znajdziesz jeszcze więcej rozwiązań, które uwzględniliśmy, tworząc wysokiej jakości program magazynowo-sprzedażowy!


Zamówienia z możliwością rezerwacji.
• porównanie ilości na zamówieniu z aktualnymi stanami magazynowymi
• realizacja częściowa zamówienia
• automatyczne wygenerowanie potwierdzenia zamówienia również w języku angielskim
• możliwość utworzenie faktury zaliczkowej na podstawie zamówienia
• wystawienie faktury sprzedaży z poziomu zamówienia

Dokumenty sprzedaży krajowe i zagraniczne:


• faktury eksportowe i unijne:
• dowolna liczba systemów numeracji
• obsługa drukarek fiskalnych, czytników kodów paskowych
• możliwość automatycznego wystawiania dokumentów magazynowych i kasowych

Dokumenty zakupu krajowe, wewnętrzne i zagraniczne, faktury kosztowe.


• generacja dokumentu zakupu z wielu Pz
• wprowadzanie dokumentów w dowolnej walucie
• automatyczna generacja faktury wewnętrznej przy zakupach zagranicznych
• zestawienie INTRASTAT
• możliwość zwiększenia kosztów zakupu towarów o koszt transportu wynikający z pozycji na fakturze, lub faktury transportowej zakupu

Obsługa TAX FREE.
• wydruk informacji na druku "Zwrot VAT dla podróżnych"
• automatyczne wygenerowanie korekty przy zwrocie podatku

Obsługa faktur zaliczkowych


• możliwość częściowego rozliczenia zaliczki
• rozliczenie faktury zaliczkowej na kilku fakturach sprzedaży

Korekty dokumentów sprzedaży, zakupu i zaliczkowych.
• pobieranie wszystkich niezbędnych informacji z dokumentu źródłowego
• automatyczne generowanie dokumentów magazynowych w przypadku zwrotu towarów

Fakturowanie zbiorcze i okresowe
• automatyczne tworzenie dokumentów sprzedaży za ustalony okres i dla wybranej grupy klientów na podstawie zbioru Wz
• automatyczna generacja faktur abonamentowych, na podstawie umów zawartych z klientami
• możliwość wybrania dowolnej częstotliwości, daty wystawienia, zakresu fakturowania okresowego

Współpraca z EDI
• import zamówień
• eksport faktur

Program sprzedażowo magazynowyIntegracja z drukarką fiskalną Automatyczne tworzenie zapotrzebowań z możliwością ręcznej korekty.
• generowanie za pomocą zbiorczego zapotrzebowania zamówień do kilku dostawców
• analiza stanów minimalnych i maksymalnych w celu określenia ilości potrzebnej do zapotrzebowania
• analiza zamówień od klientów z uwzględnieniem ilości niedostępnych na magazynie
• w przypadku firm produkcyjnych, analiza zamówień produkcyjnych
• automatyczna generacja przyjęcia na magazyn na podstawie zapotrzebowania

Rozliczenie akwizytorów
• możliwość powiązania przedstawiciela handlowego z jego klientami, lub dokumentami sprzedaży
• analizy zysków przedstawiciela na wybranych magazynach, towarach, grupach towarowych itp.

Pełna obsługa gospodarki magazynowej.
• ewidencja przychodów i rozchodów magazynowych realizowana za pomocą różnego rodzaju dokumentów
• zestawienia wartości magazynu, grupy magazynów w rzeczywistych cenach zakupu
• przeglądanie stanów magazynowych, z możliwością wglądu w historię obrotów
• numery seryjne
• daty ważności towarów

Inwentaryzacja na wybrane asortymenty
• możliwość inwentaryzacji wybranych asortymentów, grup towarów lub partii towarów bez konieczności blokowaniu ruchu magazynowego na pozostałych asortymentach w magazynie

Obrót opakowaniami w kilku wariantach.
• noty obciążeniowe i uznaniowe
• dodawanie informacji o liczbie opakowań do Wz
• automatyczna generacja Wz na opakowania, przy wydaniu towaru
• śledzenie ruchów opakowań z wybranym klientem

Obsługa sprzedaży komisowej
• generowanie zestawień sprzedaży komisowej
• automatyczne rozliczanie sprzedaży towaru komisowego

Obsługa serwisu w tym samochodowego.
• przydzielanie zlecenia do konkretnych serwisantów
• możliwość pracy serwisantów na przydzielonych im magazynach części

Logistyka: obsługa dostaw, dowody dostaw, rozliczenie kontrahentów i kierowców.
• kompletowanie dostaw na podstawie zamówień lub Wz

• automatyczne generowanie dowodów dostaw
• generacja dokumentów sprzedaży dla klientów z wybranej dostawy
• rozliczanie kierowcy na podstawie ilości towaru wydanego z magazynu i dostarczonego do klienta

Zarządzanie kontaktami z klientami CRM
• rejestracja kontaktów z klientami
• planowanie działań marketingowych
• analiza działań pracowników

Obsługa kas i rachunków bankowych. •automatyczna generacja dokumentów KP i KW z poziomu dokumentów gotówkowych
• ręczne operacje KP i KW
• generowanie dokumentów KP i KW do wybranych dokumentów danego kontrahenta
• szybki podgląd wszystkich zobowiązań klienta
• zestawienie operacji na kasie i drukarce fiskalnej - sprawdzenie poprawności

Zaawansowane zestawienia i analizy obrotów, zysków, ilości towarów, rotacji, towary bez rotacji itd.
• uzyskanie informacji o zyskach na podstawie różnych kategorii: dokumentów, klientów, towarów, magazynów, w dowolnym zakresie dat

• informacje o obrotach na towarach

Obsługa miejsc magazynowych. Obsługa partii wyrobów i dat przydatności do spożycia. Sekretariat: korespondencja wysłana i otrzymana, terminarz spotkań.
• planowanie spotkań
• rejestracja korespondencji

Giełda cen: monitorowanie cen konkurencji. Poczta wewnętrzna