Platforma sprzętowa


Platforma sprzedażowa


Serwer SQL
System UniFirma oparty jest na SQL-owym motorze baz danych FireBird/InterBase. Naszym klientom oferujemy dwa rozwiązania:
• Serwer InterBase 7.5 . komercyjny serwer bazodanowy firmy Borland z pełnym wsparciem technicznym tej firmy obsługujący technologię SMTP,
• Serwer FireBird 1.5, który powstał na bazie kodu źródłowego InterBase 6.0 upublicznionego przez firmę Borland. Jest on nieustannie rozwijana przez społeczność programistów z całego świata (podobnie jak Linux). Produkt ten jest licencjonowany na zasadach Open Source (bezpłatny dla klienta).

FireBird/InterBase jest relacyjnym motorem baz danych pracującym na platformie Linuxa, Windows, Unix. Jest to bardzo ekonomiczny, wydajny, transakcyjny SQL-owy serwer baz danych, na podstawie którego programiści tworzą aplikacje przeznaczone dla milionów użytkowników.

Minimalizacja kosztów utrzymania
Łącząc w sobie łatwość instalacji, automatyczne przywracanie stanu po awarii oraz minimalne wymagania w zakresie obsługi, FireBird/InterBase jest bardzo dobrze przystosowany do aplikacji końcowych jako integralny system obsługi danych. Siła serwera, łatwość użytkowania, wsparcie dla platform Windows, Linux i Solaris czynią z systemu InterBase wysoce opłacalny wybór dla biznesu.

Baza danych InterBase/FireBird to w pełni funkcjonalna baza danych, która pozwala zminimalizować koszty, a zarazem utrzymać duże tempo tworzenia skomplikowanych aplikacji biznesowych. Jest ona zaprojektowana pod kątem szerokiego zastosowania wszędzie tam, gdzie zasoby systemowe są dość niskie. Jej zadaniem jest przyspieszanie tworzenia i wdrażania oprogramowania, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztu eksploatacji infrastruktury informatycznej. Baza FireBird/InterBase jest niezależna od platformy, łatwa w użyciu i potrafi obsługiwać skomplikowane aplikacje biznesowe pisane z myślą o wielu jednoczesnych użytkownikach, a mimo to oferuje wysoką niezawodność, niski koszt wdrożenia i ekonomiczną eksploatację. Jest zoptymalizowana pod kątem niskiego całkowitego kosztu eksploatacji i szybkiego zwrotu z inwestycji.

Od 1985 InterBase obsługuje rozwiązania takich przedsiębiorstw, jak: Motorola, Nokia, MCI, Northern Telecom, Bear Stearns, Money Store, US Army, NASA oraz Boeing.

Standardowo polecamy instalację systemu FireBird 2.xx na serwerze Linux.

Podstawowe korzyści
• Dostępność w programie Open Source (bezpłatna dla klienta końcowego) . tylko FireBird 2.01
• Wsparcie dla architektury SMTP (tylko InterBase 7.5), (przewidywane wsparcie dla SMTP w FireBird do końca 2007)
• Niski koszt i elastyczność potężnej bazy danych
• Minimalne administrowanie i łatwa instalacja
• Mniejszy całkowity koszt eksploatacji infrastruktury informatycznej
• Zgodność ze standardami branżowymi, w tym SQL-92
• Niezależność od platformy
• Skalowalność rozwiązania
• Dostępne sterowniki ODBC i JDBC

Elastyczność rozwiązania
Serwer baz danych FireBird/InterBase jest przeznaczony do obsługi aplikacji, które pełnią krytyczne funkcje w dużych środowiskach sieciowych lub autonomicznych, zwłaszcza takich, w których brak personelu informatycznego. FireBird/InterBase to elastyczne rozwiązanie wdrożeniowe, które potrafi obsługiwać niezwykle wymagające aplikacje, a mimo to może być zainstalowane w sposób niewidoczny dla użytkowników końcowych. Baza jest zbudowana i zoptymalizowana pod kątem wbudowywania w wyspecjalizowane aplikacje, cieszy się dużą popularnością i jest stosowana w aplikacjach powszechnego użytku, z których korzystają tysiące użytkowników. Wiele korporacji używa jej jako wdrożeniowej bazy danych w złożonych aplikacjach biznesowych, które obsługują sieciowych użytkowników w rozproszonych oddziałach, zagranicznych zakładach produkcyjnych i kanałach dystrybucji. Z biegiem lat baza InterBase dowiodła, że jest rozwiązaniem bardzo wydajnym, ekonomicznym i niezawodnym.

InterBase stanowi idealne narzędzie do pracy w warunkach "bezobsługowych" - czyli przy minimalnym udziale administratora baz danych i wsparcia IT, a nawet przy zupełnym ich braku. Automatyczne przywracanie stanu po awarii, automatyzacja zarządzania użytkownikami, tworzenie kopii zapasowych na działającej bazie danych - to tylko niektóre mechanizmy InterBase minimalizujące konieczność interwencji administratora. Mechanizmy automatycznego dostrajania obejmują optymalną pod względem kosztów realizację żądań i automatyczne odzyskiwanie pamięci oraz innych zasobów. Dynamiczne równoważenie struktur indeksowych samoczynnie zwiększa efektywność pracy, co jeszcze bardziej ogranicza niezbędne czynności administracyjne.

Wyżej wymienione rozwiązania pomagają ograniczyć koszty konserwacji. Jeśli przedsiębiorstwo musi wdrożyć nową aplikacyjną bazę danych w lokalizacjach, w których brak wykwalifikowanego personelu technicznego i instalacyjnego, baza InterBase jest idealnym rozwiązaniem, ponieważ zawiera funkcje i interfejsy instalacyjne, które całkowicie automatyzują konfigurację i instalację.

Stosunkowo niewielkie wymagania systemowe ze strony InterBase umożliwiają jego zastosowanie w systemach z niewielką pamięcią RAM i ograniczoną pojemnością pamięci dyskowych. Konfigurowalne komponenty instalacyjne umożliwiają "przezroczyste" integrowanie InterBase ze specyficznymi dla konkretnych aplikacji procedurami instalacyjnymi. Struktura licencjonowania InterBase ułatwia tworzenie mechanizmów śledzących wykorzystywanie aplikacji, upraszczając tym samym udzielanie licencji na dostęp do tych aplikacji.

Ograniczenie kosztów wynika nie tylko z prostszych funkcji instalacyjnych, ale także ze skromnych wymagań systemowych i braku opłat licencyjnych. Ponieważ InterBase nie musi być obsługiwany na miejscu przez administratora i wymaga minimalnej konserwacji, bieżące koszty administracyjne są bardzo niskie. InterBase obsługuje również standardowe interfejsy, w tym ODBC i JDBC., więc użytkownicy mogą użyć preferowanych przez siebie narzędzi bezpośredniego dostępu do danych, aby szybko osiągnąć pożądany rezultat. Baza InterBase opiera się na standardowych technologiach, dzięki czemu użytkownicy znający SQL nie muszą poświęcać czasu na naukę nowej składni. Jak przystało na potężną, transakcyjną bazę danych, InterBase zawiera również zaawansowane funkcje, które pomagają szybko rozwiązać problemy - tym samym zwiększając produktywność.

InterBase zachowuje ścisłą zgodność z ewoluującymi standardami branżowymi dla środowisk obliczeniowych typu klient-serwer, takich jak ANSI/SQL, Java., Unicode. czy XML. Dzięki stosowaniu się do tych najważniejszych norm technologicznych programiści mogą skrócić czas tworzenia, wdrażania i konserwowania aplikacji przeznaczonych dla wielu platform.

Brak specyficznej składni i zgodność InterBase ze standardem SQL92 oznaczają, że użytkownicy znający inne serwery baz danych SQL, takie jak Oracle., IBM. DB2. i Sybase., szybko osiągną pełną produktywność pracując z InterBase. Ponadto zgodność ze standardem SQL 92, ze względu na szerokie spektrum poleceń akceptowanych przezeń, minimalizuje prawdopodobieństwo powstawania rozmaitych barier przy tworzeniu specyficznych rozwiązań.

InterBase wolny jest od zagrożeń związanych z uzależnieniem użytkownika lub programisty od konkretnego języka programowania lub technologii konkretnego dostawcy, oferuje bowiem międzyplatformową zgodność z systemami:
• Windows,
• Linux,
• Solaris,
• HPUX,
• FreeBSD
• oraz platformami Java i .NET
zapewniając przenośność pomiędzy różnymi mechanizmami zaplecza baz danych bez konieczności zmiany kodu źródłowego aplikacji.

Charakterystyka techniczna InterBase/FireBird
• Zgodność z systemami Windows, Linux i oraz z platformą Java, z zachowaniem pełnej przenośności baz danych
• Zgodność ze standardem ANSI SQL92 w wersji podstawowej
• Wiele możliwości podłączenia do bazy - natywnie poprzez API, drivery dbExpress, ODBC, OLEDB, .Net provider, JDBC, natywny dostęp dla Python, PHP, Perl, itp.
• Wielowątkowa biblioteka klienta o zwiększonej stabilności i wydajności
• Wielogeneracyjna architektura zapewnia wyjątkowo sprawną współbieżność procesów czytających i piszących
• Natywny serwer wielowątkowy z odśmiecaniem w tle i automatyczną obsługą wieloużytkowego bufora stron.
• Aktywne bazy danych z modularnymi wyzwalaczami i sygnalizatorami zdarzeń oraz definiowane przez użytkownika funkcje rozszerzonej obsługi żądań.
• Obsługa procedur składowanych, realizujących logikę biznesową, ograniczające natężenia ruchu w sieci
• Pola BLOB, podtypy i filtry umożliwiające obsługę dużych, niestrukturalnych danych
• Kaskadowa weryfikacja integralności referencyjnej danych
• Zgodna z SQL obsługa funkcji DATE, TIME i TIMESTAMP.
• VLDB(Very Large DataBase - 64 bitowe operacje wejścia wyjścia) - możliwość przechowywania w pojedynczym pliku bazy danych o dowolnej objętości
• SQL ROWS umożliwia sprawowanie większej kontroli nad buforem wynikowym zapytań
• IBConsole dla Windows umożliwia śledzenie aktywności związanej z bazą danych, dla dowolnej z platform serwerowych
• Łatwa instalacja i niewielkie wymagania systemowe upraszczają wdrożenie
• Bezinterwencyjna i przejrzysta dla użytkownika instalacja z konfigurowalnymi komponentami instalacyjnymi
• Sporządzanie kopii zapasowej na działającej bazie, zapewniające nieprzerwany dostęp do baz danych
• Asynchroniczne anulowanie instrukcji umożliwia unieważnianie wprowadzonych zapytań
• Wsparcie o dużej dokładności dla liczb rzeczywistych
• Automatyczne przywracanie stanu po awarii systemu

Bezpieczeństwo danych
Kontrola dostępu do danych w systemie UniFirma jest przeprowadzana dwustopniowo. Pierwszym, podstawowym poziomem dostępu do danych jest autoryzacja użytkownika na poziomie serwera bazy danych. Każdy użytkownik posiada oddzielne konto zabezpieczone hasłem szyfrowanym jednostronnie. Architektura SQL-owego systemu Firebird/Interbase wymaga procesu logowania do serwera SQL., który rządzi procesem autoryzacji. Jest to jedyna droga dostępu do danych. Dotyczy to zarówno aplikacji wchodzących w skład pakietu UniFirma, jak i dowolnych zewnętrznych programów administracyjnych i narzędziowych. System SQL-owy zawiera mechanizmy chroniące dostęp do wskazanych tabel, procedur do wybranych użytkowników.

Drugim poziomem dostępu do wybranych opcji systemu UniFirma jest wewnętrzny system uprawnień. Każdy użytkownik to odrębny pracownik, który ma pewien określony zakres obowiązków. W związku z tym powinien mieć określony zakres uprawnień do poszczególnych modułów pakietu UniFirma.

System umożliwia szeroki zakres żonglowania uprawnieniami począwszy od całkowitego braku dostępu (np: brak dostępu dla magazyniera do innych magazynów poza jego własnym). W ramach dostępu do wybranego modułu np: dokumentów sprzedaży możemy również stopniować zakres tego dostępu:
• podgląd własnych dokumentów (np.: tylko podgląd wystawionych wcześniej przez pracownika faktur sprzedaży bez możliwości wystawiania nowych i poprawy starych),
• uprawnienia do tworzenia (np.: tylko wystawianie faktur sprzedaży bez możliwości ich poprawy),
• uprawnienia do edycji własnych dokumentów (np.: możliwość poprawy wystawionej wcześniej przez pracownika faktury sprzedaży bez możliwości jej usunięcia),
• pełen dostęp do własnych dokumentów (np.: możliwość skasowania wystawionej wcześniej przez pracownika faktury sprzedaży).

Wybranym użytkownikom możemy udostępnić podgląd obcych dokumentów (wystawionych przez innych użytkowników), a nawet umożliwić ich poprawę.

Nadawanie użytkownikom uprawnień odbywa się w module Users. Tam też jest zapisywana historia wszelkich zmian dokumentów łącznie z datą ich wykasowania i identyfikacją odpowiedzialnego za to użytkownika. W module tym rejestrowane są ponadto wejścia użytkowników do systemu.

UniFirma zawiera dodatkowo system automatycznej archiwizacji danych na dowolnym nośniku. Proces ten jest realizowany w ramach codziennego harmonogramu zadań systemu operacyjnego. Archiwizacja danych została uproszczona dla wygody użytkownika do minimum. Rola użytkownika ogranicza się jedynie do wymiany nośnika.

Wspomniany wyżej moduł zarządzania użytkownikami Users obejmuje również wszelkie funkcje związane z administracją użytkownikami:
• zakładanie, modyfikacja, kasowanie użytkowników
• nadawanie użytkownikom uprawnień,
• przyporządkowanie użytkowników do grup, zarządzanie grupami,
• śledzenie historii zmian dokumentów
• ustawienia konfiguracyjne programu,
• dane identyfikacyjne firmy (wczytywane za pomocą klucza licencyjnego)
Strefa Klienta