Oprogramowanie do zarządzania dla firmy produkcyjnej


UniFirma Produkcja - kompleksowy system obsługi produkcji. Wspomaga planowanie, kontrolę, realizację i rozliczenie procesu produkcyjnego. Ścisła integracja z pozostałymi modułami UniFirmy automatyzuje przepływ danych pomiędzy aplikacjami, zmniejsza pracochłonność i zwiększa efektywność działania przedsiębiorstwa na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.

System Produkcja obsługuje następujące rozliczenia:


• wyrobów gotowych i półfabrykatów
• materiałów własnych
• zamienniki
• materiałów powierzonych
• opakowań zwrotnych
• produktów ubocznych
• surowców pomocniczych
• zaników
• kosztów bezpośrednich
• kosztów pośrednich
• wydziałów
• pracowników
• godzin przepracowanych
• akordu pracowników

System Produkcja obsługuje produkcje:


• jednostkową
• krótkoseryjną
• seryjną
• powtarzalną
• na indywidualne zamówienie klienta
• procesową
• montażu i demontażu
• z materiałów powierzonych z wyceną tylko robocizny
• uproszczoną (prosta kompletacja, zbiorcze wydanie dla całego zamówienia)

Cechy produkcji:Przygotowanie produkcji


Technologia
• Wielopoziomowa (struktura drzewiasta)
• Dowolna ilość technologii (wariantowość)
• Kopiowanie całej lub części technologii
• Montaż i demontaż
• Wstępna kalkulacja ("za ile i na kiedy")
• Dołączanie elektronicznej dokumentacji
• Półfabrykaty
• Dowolna ilość zamienników

Planowanie produkcji na podstawie:
• zamówień sprzedaży
• stanów minimalnych i maksymalnych
• sprzedaży w wybranym okresie
• ręcznie wprowadzonych ilości

Planowanie produkcji zawiera:
• wstępna kalkulacja już na etapie ofert czy zamówienia
• planowanie zapotrzebowań materiałowych z uwzględnienie czasu realizacji dostawy przez dostawcę i aktualnych stanów magazynowych
• automatyczne generowanie zapotrzebowań do dostawców
• rezerwacja materiałów pod konkretne zlecenia produkcyjne
• generowanie zamówień i zleceń produkcyjnych
• kalkulacja "za ile i na kiedy"
• kalkulacja na poziomie zleceń i zamówień produkcyjnych wszystkich kosztów na podstawie jednej z trzech cen: zakupu, podstawowej ceny zakupu, sprzedaży
• rekalkulacja zleceń i zamówień produkcyjnych
• harmonogramowanie zleceń produkcyjnych metodą "drag and drop" z wykorzystanie wykresu Gantt'a
• analiza wąskich gardeł
• planowanie środków potrzebnych na zabezpieczenie produkcji
• planowanie obciążenie maszyn
• planowanie z wykorzystanie metody ABC (analizy Pareto)

Zarządzanie łańcuchem dostaw
• Automatyczne zapotrzebowania na czas realizacji zleceń produkcyjnych
• Kontrola ilości aktualnych i potrzebnych
• Powiązanie z zamówieniami klientów
• Rezerwacja materiałów na magazynie

Realizacja produkcji:
• Automatyczna generacja Rw i PW
• "Dogenerowanie" do istniejącego Rw
• Częściowa realizacja zlecenia
• Rejestrowanie ubytków
• Sprawdzenie dostępności materiałów
• Ręczne generowanie Pw i Rw
• Karty pracy pracownika i wydziału
• Śledzenie produkcji w toku
• Śledzenie statusów zleceń produkcyjnych
• Rejestracja wykonanych operacji

Kontrola jakości:
• Dowolna ilość parametrów jakościowych
• Kontrola parametrów jakościowych na dowolnym etapie produkcji

Rozliczenie produkcji:
• Rzeczywiste rozliczenie materiałów, surowców pomocniczych itp.
• Rzeczywiste rozliczenie kosztów bezpośrednich i pośrednich
• Rzeczywiste rozliczenie pracowników
• Zestawienie kosztów kalkulowanych i rzeczywistych
• Raporty wydań, przyjęć, czasów operacji
• Rozliczenie produkcji w toku