Środki Trwałe


Opis funkcjonalności

Środki Trwałe sa modułem wspomagającym zarządzanie majątkiem trwałym przedsiębiorstwa i ułatwiającym naliczenie amortyzacji.

Cechy systemu Środki Trwałe:

Ewidencja
• Ewidencja środków trwałych,
• Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych
• Ewidencja wyposażenia
• Operacje na środkach trwałych: przyjęcie do użytkowania, likwidacja, sprzedaż, zmiana wartości,
• Zawieszenie użytkowania i przywrócenie do użytkowania
• Wypożyczenia środków trwałych
• Wartość bieżąca
• Automatyczna dekretacja do FK
• Ewidencja środków używanych na wydziałach i przyporządkowanych do pracowników
• Klasyfikacja KŚT

Amortyzacja
• Automatyczne plany ko końca amortyzacji
• Amortyzacja liniowa, degresywna, 30%, jednorazowa
• Tabela amortyzacyjna do końca użytkowania środka trwałego
• Amortyzacja sezonowa
• Zmiana stawki amortyzacyjnej
• Zawieszenie amortyzacji

Zestawienia
• Ewidencja środków używanych na wydziałach i przyporządkowanych do pracowników
• Zestawienie środków wypożyczonych
• Środki trwałe zamortyzowane, do przyjęcia, używane itp.
• Zestawienia dekretacyjne
• Historia zmian operacji na środku trwałym