Elektroniczny system obiegu dokumentów


Opis funkcjonalności

System obiegu dokumentów elektronicznychPracuj ekologicznie dzięki Systemu Obiegu Dokumentów UniFirma


Jest to system archiwizacji, zarządzania i obiegu dokumentów. Elektroniczny system usprawnia procesy wymiany informacji w firmie, dba o bezpieczeństwo przechowywanych dokumentów, ułatwia szybki dostęp osób uprawnionych do zgromadzonych zasobów.

Wprowadzenie systemu archiwizacji cyfrowej dostarcza wiele korzyści:
• redukcja czasu i kosztów przetwarzania dokumentów;
• redukcja zasobów ludzkich zaangażowanych w obieg dokumentów papierowych;
• redukcja czasu i kosztów dostępu do poszukiwanych dokumentów;
• uporządkowanie, usprawnienie i standaryzacja procedur wewnętrznych;
• koordynacja przetwarzania dokumentów wielu typów i z wielu lokalizacji;
• szerokie możliwości konfiguracji raportowania i wyszukiwani danych;
• podwyższenie poziomu bezpieczeństwa dostępu do dokumentów i danych;
• całkowite pozbycie się papieru;
• wyższy poziom obsługi klienta dzięki automatyzowaniu standardowych procesów i szybkiemu dostępowi do żądanych informacji.
• Przyjazny interfejs . wg standardów Microsoft Office 2007

SOD UniFirma tworzy centralną bazę wszystkich dokumentów, które gromadzone są w jednym miejscu na serwerze. Dostęp do nich jest ściśle kontrolowany uprawnieniami użytkowników.

Przy zakupie całego pakietu UniFirma ERP System Obiegu Dokumentów GRATISUniFirma ERP Gwarancja satysfakcji