Usługi


Audyt przedwdrożeniowy
Istotnym elementem przy wdrażaniu zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania jest przygotowanie firmy. Właściwe zdefiniowanie celów wdrożenia i optymalne zaplanowanie metod ich osiągnięcia to sprawne wdrożenie systemu zarządzania i klucz do sukcesu Państwa firmy. Państwo doskonale znacie swoją firmę nasi konsultanci znają UniFirmę, procedury wdrożeniowe, doświadczenie z wielu firm. Razem stanowimy doskonały tandem do optymalizacji procesów biznesowych z wymiernymi korzyściami finansowymi dla Państwa i satysfakcją z naszej strony.

Wdrożenie i szkolenia
Wdrożenie systemu to poważne przedsięwzięcie, które powinno trwać jak najkrócej i nie dezorganizować bieżącej pracy. Na wstępie razem z klientem ustalamy harmonogram, który pozwala na szybką realizację zadań.

System szkoleń
Szkolenia można podzielić na następujące typy: • Szkolenie administratorów i wewnętrznych liderów w zakresie konfiguracji systemu, metod rozwiązywania podstawowych problemów
• Szkolenie użytkowników w zakresie funkcjonalnym, zgodnym z ich kompetencjami. Szkolenia takie mogą być przeprowadzane w kilku turach. Jednym z zadań Kierownictwa Projektu jest ustalenie składu poszczególnych grup szkoleniowych tak, aby dopasować go do aktualnych warunków w przedsiębiorstwie i bieżących potrzeb.

Szkolenia przeprowadzamy przy współpracy z przedstawicielami przedsiębiorstwa. Zaangażowanie wewnętrznych liderów w proces szkolenia pozwala na szybsze i łatwiejsze wdrożenie każdego systemu informatycznego

Wewnętrzni liderzy
Niezbędne dla procesu wdrożenia systemu jest ustalenie we wszystkich większych jednostkach organizacyjnych Zespołu wewnętrznych liderów, będących osobami odpowiedzialnymi ze strony Zespołu za proces wdrażania systemu informatycznego. Osoby te powinny w trakcie szkolenia gruntownie zapoznać się ze wszystkimi funkcjami systemu dotyczącymi reprezentowanych przez nie jednostek tak, aby w późniejszym okresie być w stanie: • szkolić nowoprzyjmowanych pracowników (również pracowników, którzy są przenoszeni między jednostkami)
• w razie powstawania problemów w użytkowaniu systemu próbować je rozwiązywać a w trudniejszych przypadkach - odpowiednio formułować problem i przekazywać go do administratora systemu.

Administrator systemu
Administrator systemu jest to osoba, do której należą obowiązki związane z bieżącą eksploatacją systemu po okresie jego wdrożenia. Należy wymienić tu m.in.: • wprowadzanie i usuwanie użytkowników systemu (zmiany personalne w Zespole)
• dodawanie i cofanie uprawnień poszczególnych użytkowników (zmiana kompetencji poszczególnych osób)
• zmiany w konfiguracji systemu odzwierciedlające zmiany zachodzące w Zespole
• wykonywanie czynności pomocniczych związanych z automatyczną funkcją tworzenia kopii bezpieczeństwa bazy danych
• konfiguracja raportów okresowych
• wykonywanie kopii bezpieczeństwa bazy danych

Oddzielnym, ważnym zadaniem administratora systemu jest zgłaszanie zauważonych (lub zgłaszanych przez innych użytkowników) nieprawidłowości w działaniu systemu.

Integracja z innymi systemami
Mamy świadomość, że "wchodząc" do konkretnej firmy nie zawsze możemy zmienić wszystkich aplikacji. Klienci są bardzo przywiązani do niektórych swoich rozwiązań lub posiadają bardzo specjalistyczne, nad którymi pracowali bardzo długo. W takim przypadku najlepszym wyjściem jest integracja z naszym systemem.

Migracja danych
W trakcie wdrożenia pojawia się potrzeba przeniesienia danych z poprzednich systemów. Dzięki doświadczeniu i wiedzy jesteśmy w stanie wykonać migrację sprawnie i szybko.

Serwis aplikacji
Oferujemy kompleksowy serwis oprogramowania. Nasi konsultanci są gotowi do rozwiązywania Państwa problemów. Jeżeli problem wykracza poza kompetencje konsultanta to do pracy przystępują programiści. Dzięki temu, że jesteśmy producentem oprogramowania to macie Państwo pewność, że problem na pewno zostanie rozwiązany.
Przez okres 12 m-cy od podpisania umowy klient otrzymuje bezpłatne, pełne wsparcie w eksploatacji systemu, dostęp do nowych wersji, nowych funkcjonalności. Od 13 m-ca wsparcie jest możliwe po wykupieniu abonamentu.
Nasi konsultacji są gotowi wspierać Twoich pracowników także po wdrożeniu. Oferujemy w tym zakresie m-czny abonament, który gwarantuje dostęp do nowych wersji, wsparcie Klienta.

Aktualizacje
"Świat naszych przepisów" jest zmienny. Kiedy czytamy poranną prasę to co jakiś czas dowiadujemy się o nowych uregulowaniach, które dotyczą również "nas". Wiele zmian przepisów pociąga za sobą modyfikacje w systemie informatyczny. Nasi prawnicy ciągle śledzą zmiany przepisów a programiści implementują w UniFirmie. Umowa aktualizacyjną zapewnia dostęp do najnowszych wersji Uniformy, które są zgodne z aktualnym stanem prawnym. Troska o jakość naszego produktu to jedno z kluczowych zadań, które sobie stawiamy. W tym celu wdrożyliśmy również ISO 9001-2000.

Finansowanie
Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania wraz z infrastrukturą sprzętową jest dość duży przedsięwzięciem finansowym. Razem z Państwem poszukujemy optymalnej formy finansowania tej inwestycji. Proponujemy dogodne terminy płatności, rozłożenie płatności na raty czy wynajem aplikacji. Posiadamy akredytacją Phare i oferujemy kompleksową pomoc w procesie pozyskiwania funduszy z UE. Każdy klient jest traktowany indywidualnie i dla każdego znajdujemy jak najlepszą formę finansowania.

Sieci LAN i WAN
Nasza oferta dotyczy między innymi: • Projektowanie systemów oraz instalacji, dokumentacje powykonawcze, kosztorysowanie
• Kompleksowe rozwiązania w zakresie projektowania oraz wykonawstwa specjalistycznych instalacji w serwerowniach, centralnych punktach dystrybucyjnych
• Konserwacje instalacji i systemów
• Przygotowanie koncepcji, doradztwo techniczne i konsultacje
• Instalacja okablowania i urządzeń sieciowych
• Dobór, dostawa i instalacja urządzeń aktywnych
• Instalacja i konfiguracja oprogramowania sieciowego
• Serwis oraz administracja sieci