Unifactor S.A. reprezentuje:
Kozikowski Wiesław - prezes Zarządu